Jdi na obsah Jdi na menu

Začíná obnova lesoparku Češka a vzniká lesopark Kalvárie

Lesopark (neboli lesní park či park v lese) je obvykle příměstský les, který v sobě kombinuje prvky původního lesa a běžného městského parku. Na rozdíl od běžného lesa je zde potlačena jeho původní funkce produkce dřevní hmoty ve prospěch nové základní funkce, kterou je zde především oddech, odpočinek, relaxace, rekreace, zábava a sportovní aktivity obyvatelstva. Nezanedbatelná je zde i jeho funkce okrasná, estetická a krajinotvorná. Z těchto důvodů lesoparky obvykle bývají zřizovány zejména na okrajích měst, respektive v okolí lidských sídlišť apod. Původní les zde bývá obohacen zejména o hustší síť upravených lesních cest, které mohou být doplněny lavičkami, altány, vodními plochami, sochami, dětskými hřišťmi, drobnými zařízeními pro rekreační a kondiční sportování v přírodě a dalším vhodným občanským vybavením známým z běžných parků.  V ideálním případě běžný městský park na okraji města postupně přechází v lesopark, dále od města pak lesopark přechází v normální les.

I naše město má svůj lesopark a je jím všem známá Češka. Pravda, dlouhá léta zanedbávaná údržba probudila na chvilku některé nadšence, kteří zde vždy něco užitečného v minulých letech vykonali (lavičky, hrabání listí, úklid odpadků, pískoviště apod.). V současné době se ochotně ujal práce Vláďa Polomis. Bylo by dobré ze strany města mu jít alespoň trochu naproti a určitě s minimálním množstvím peněz to dotáhnout dále. Co je však u lesoparků důležité, to je jejich pravidelná každoroční údržba.

Aniž bychom se předem domlouvali, tak obdobný nápad jsem měl i já. Nápad začít tvořit lesopark Kalvárie vznikl poté, kdy v rámci povolené samovýroby palivového dříví jsme v úvozu bývalé cesty na Kalvárii nejprve odstranili křoviny z důvodu, že někteří občané města si zde odkládali různé odpady, mimo těch biologických to byl bohužel i eternit, stavební suť apod. Prostě jsme chtěli, aby do úvozu bylo lépe vidět a tím snad odradili některé naše spoluobčany sem něco ukládat. Než jsme se dostali k rozřezání popadaným akátům, tak  nám je někdo vyfoukl před nosem, my však víme kdo. Po dohodě s nájemcem lesa p. Zdeňkem Purmou jsme pokračovali v pracech na postupném vytváření lesoparku podél křížové cesty na Kalvárii mezi cestou a pěšinou podél pískovcových kapliček. Snahou je provést vyčištění až ke kostelíku.  Křoviny a větve ukládáme na hromady, které budou naštěpkovány a odvezeny. V práci na vzniku nového lesoparku, snad tomu tak můžeme říkat, mám zdatného pomocníka, 11-letého syna Michala, který se mnou sdílí velké nadšení. Doufám, že to nadšení s námi sdílí i většina kolemjdoucích občanů na procházce ke kostelíku na Kalvárii. S naším Michalem nejen sníme o vytvoření lesoparku od Češky až po Kalvárii a podél křížové cesty, ale začali jsem na něm pracovat. Můžete se přidat k nám. Těšíme se na Vaše názory i nápady.

Miroslav Jaroš a Vladimír Polomis

lesopark-v-zime.jpg

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář