Jdi na obsah Jdi na menu

Připojení severního Rokycanska na dálnici D5 v Rokycanech

Připojení severního Rokycanska na dálnici D5 v Rokycanech. Někdo namítně proč, když připojení existuje. Posuďte sami. Podél dálnice u většiny sjezdů, v obcích a městech ležících těsně u dálnice vyrostly výrobní a skladové areály a s tím mnoho pracovních příležitostí.  Snahou  vedení města Radnic v období 1998-2002 a v roce 1999 i nově ustanoveného Mikroregionu Radnicko bylo přiblížit severní Rokycansko k dálnici co nejpřímějším napojením mimo obce na sjezd D5 v Rokycanech. Důvod byl jasný, přilákat podnikatelské subjekty do průmyslových zón Břas a Radnic. A tak zajistit práci pro občany "doma" a také přitáhnout návštěvníky do našeho krásného koutu. Cesta byla dlouhá, náročná  a ne vždy se dostavil úspěch.

Nejprve jsme museli prosadit stavbu do územního plánu Velkého územního celku Plzeňská aglomerace, který byl schválen zastupitelstvem PK 31.8.2004. Mezitím mikroregion získal dotaci na zpracování studie - investičního záměru "Komunikační napojení průmyslových zón Mikroregionu Radnicko na dálnici D5", která se stala podkladem pro návrh do územního plánu a pro projednání se samosprávami obcí a státní správou. Jak snadno spočteme, celá anabáze trvale 5 let. 

Dalším krokem bylo prosazení stavby do plánu investic krajských silnic. Po zvolení Miroslava Jaroše krajským radním pro dopravu v roce 2004 se zdálo, že je k tomu velmi blízko. Díky evropským dotacím pro celek NUTS II Jihozápad (Jihočeský + Plzeňský kraj) a radou kraje napotřetí schváleným seznamem akcím na rozvoj krajské silniční sítě se dostalo i na dvě akce v rokycanském okrese. Byla to stavba obchvatu Rokycany - Hrádek a napojení severního Rokycanska na dálnici D5.  V roce 2007 po provedeném výběrovém řízení, byly zahájeny práce na projektu, nejprve k územnímu rozhodnutí.  Tato první část projektu byla dokončena a další stupně projektu byly novým vedením kraje (ČSSD+KSČM) v roce 2009 zastaveny.

Čtrnáct vybraných a schválených staveb po celém Plzeňském kraji financovaných z evropských dotací bylo bývalým vedením kraje (2004-2008) vybráno tak, aby pomohly k rozvoji problémových - okrajových hospodářsky slabých oblastí Plzeňského kraje. Nové vedení kraje z ČSSD tento plán neakceptovalo a evropskými zdroji nahrazovalo vlastní zdroje na opravy silnic. Bohužel z evropských peněz se opravila např. část silnice ze Zbiroha do Radnic, která by měla být placena z rozpočtu kraje. Bohužel tato silnice lepší prosperitu nepřinese Zbirožsku a už vůbec ne Radnicku. Přesto akce byla potřebná. Tak bych mohl ve výčtu akcí pokračovat.

Někteří spoluobčané a i podnikatelé ze severu Rokycanska tvrdí, že silnice je zbytečná, neboť lidé se po nové silnici rychleji dostanou za nákupem do větších měst. Tak místní přijdou o tržbu a zisk. Pokud bychom do průmyslových zón získali podnikatelské subjekty, pak by lidé o něco více nakupovali u místních, než si nakoupí např. v Rokycanech, kde i pracují. Kdo si chce nakoupit ve větším městě, určitě nebude koukat na to, zda-li tam bude o pět nebo deset minut dříve po nové nebo po staré silnici. Ale podnikatelé dopravní dostupnost hodnotí na prvním místě. Několika z nich, včetně zahraničních, jsem ukazoval průmyslovou zónu Kruhovka v Radnicích, vždy jediným problémem byla špatná dostupnost na dálnici D5. 

Jsem stále optimistou a věřím, že se stavby dožiji, v jakém časovém horizontu si však netroufnu odhadnout. V příloze je situace stavby. Celková délka přeložky silnice II/232 je přes 5 km a předpokládané náklady cca 200 mil. Kč.  

Zpracoval: Miroslav Jaroš

D1_Celkova situace.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář