Jdi na obsah Jdi na menu

Seminář o dopravní obslužnosti na krajském úřadu

 Dne 7.4.2014 se uskutečnil na krajském úřadu Plzeňského kraje seminář na téma jak dál s dopravní obslužností (DO) v Plzeňském kraji. Po přednesení hlavního referátu ředitelkou POVEDu pí. ing. Kmochovou a následném slově p. hejtmana se rozběhla velmi konstruktivní diskuse, do které se jako první přihlásil bývalý radní pro dopravu v letech 2004-2008 p. ing. Jaroš. Panu hejtmanovi připomněl tvrdou volební kritiku ze strany ČSSD v roce 2008 na nedostatečnou DO, která se každoročně neustále navyšovala do roku 2013. V železniční dopravě se rozsah DO v letošním roce razantně sníží a to pod úroveň roku 2008. Již tehdy jsme věděli, že jakékoliv navyšování DO o tisíce či statisíce kilometrů ročně nic nepřináší, pouze zvýšení nákladů na vození "teplého" vzduchu. Tak to konečně poznala i ČSSD a rozhodla se šetřit, jedná se o částku cca 37 mil. Kč. Naším cílem již v roce 2008 bylo zlepšení návaznosti, zkrácení přepravní doby a zlepšení kvality dopravních prostředků. 

Návaznost spojů by se zlepšovat měla, protože pokud chybí, hned se ozvou starostové. Postupně se obnovuje i vozový park autobusů i na železnici, na naší trati  již od prosince 2012 jezdí Regionova. Co se nedaří, je zkracovat přepravní dobu. Proto je nezbytné investovat do infrastruktury. Na silnicích se žádné přestavby a obchvaty neplánují. Významné zkrácení jízdní doby v železniční dopravě bude po dokončení tunelu mezi Ejpovicemi a Plzní, kdy se současná jízdní doba zkrátí o 10 min. 

V roce 2007 Plzeňský kraj nechal za významného finančního přispění fondu dopravy zpracovat studii Zlepšení infrastruktury na regionálních tratí napojených na III. železniční koridor. Závěr studie pro trať Radnice - Chrást je uveden v rubrice Naše vize. Ta zahrnovala mj. i trať Rokycany - Mirošov, která by se měla začít letos opravovat a trať Chrást - Radnice, kde se ani nezačalo projektovat. 

V takovémto případě je nutná aktivita kraje, starostů měst a obcí na trati nebo aktivita celého mikroregionu. Za prosazením takového projektu se musí cíleně jít. To bohužel v posledních 4 letech úplně chybělo, proto se na naší trati nic neudálo, bohužel se nic v dohledné době neplánuje, jak také zaznělo na semináři. Počet cestujících neustále klesá. Na semináři zazněla opětovně myšlenka, zachovat jednu stávající kolej tratě z Chrástu do Plzně a využít ji pro přímé spojení Radnic s Plzní, druhou kolej sejmout a vybudovat cyklostezku Plzeň - Chrást, samozřejmě oddělenou plotem. Tedy nejezdit přes Ejpovice, což mnoha občanům připadá jako zbytečná zajížďka, což jsem slyšel i od p. starosty Chrástu, který sleduje postoje chrásteckých občanů, kteří prý budou radši jezdit autobusem.

Přejme si, aby vedení města Radnic, ale i obcí na trati Radnice - Chrást a ve spolupráci s Plzeňským krajem dotlačilo Správu železniční a dopravní cesty k jednání a zahájení prací, nejdříve těch projektových. Jezdit do Plzně bez přestupu přímo vlakem za 40 minut není žádná utopie. Rychlé spojení s krajským městem pomůže rozvoji nejen našeho města Radnic a obcí kolem tratě, ale celého severního Rokycanska.

Rada MS ODS Radnice.