Jdi na obsah Jdi na menu

Připojení Radnicka na dálnici významně pokročilo.

31. 5. 2018

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 opět významně pokročilo. Ke konci května 2018 je vykoupeno 90% pozemků. Chybí dokončit výkup od 5 vlastníků, kteří odmítli pozemky prodat. Proto kraj zahájí řízení o vyvlastnění, bohužel. Někteří vlastníci chtěli pozemky směnit, kraj prý však jimi nedisponuje, aby je mohl nabídnout. Pokud se zruší část staré silnice, pak se tyto pozemky nabízejí. Nevím proč Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zemědělské pozemky stále prodává, místo aby si je stát/kraj ponechal pro případnou směnu, jako se ukázalo i na výše zmiňovaném případu. Stát nesmyslně v předchozích letech zemědělské pozemky prodával. Měl si je ponechat a hospodařícím subjektům je pronajmout ve vypsaných soutěží. Tak by nebyl problém uskutečňovat směny pro ty, kteří dávají přednost dlouhodobému vlastnictví za pacht před prodejem.

Miroslav Jaroš, bývalý radní pro dopravu PK