Jdi na obsah Jdi na menu

Pražská ulice doplatila na nezájem těch, co ji připravovali.

Pražská ulice doplatila na nezájem těch, co ji připravovali. Když dělám něco doma, přemýšlím jak. Hledám inspiraci kolem sebe, v obchodech, časopisech, na internetu, popř. se zeptám odborníků. Přemýšlím o kvalitě, detailech a hlavně o ceně.
To však rekonstrukci silnice v Pražské ulici asi nepotkalo. Zde se sešli dva, spíše 3 investoři - město, kraj a povodí s potokem, což situaci ještě zkomplikovalo. Akce se však odehrávala na území města Radnic, proto zásadní roli zde mělo hrát vedení našeho města. 
Jako radní pro dopravu jsem se snažil  technikům SÚS vštípit, že projektantovi  musí stavbu písemně zadat s úkoly či problémy, které je třeba řešit a to i ve variantách, navíc je třeba respektovat problémy daného místa a vizi místní samosprávy. Na kraji jsme řešili mnoho průtahů městy a obcemi včetně chodníků, zelených pásů, osvětlení, odvodnění, parkovacích pruhů apod. Pokud to tak není, výsledek je závislý na invenci a ochotě projektanta ponořit se do hloubky problému, což většina projektantů z časových i finančních důvodů nedělá.  Zadání nemusí  tvořit  přímo člen vedení kraje nebo obce, ale někdo, kdo má vizi a znalosti v oblasti investiční výstavby.
Krajská SÚS zúžila průjezdní šířku silnice, aby ušetřila. Rozšířil se chodník, který platí město. V širším profilu ulice pravidelně denně parkovali auta majitelů domů a přesto se protijedoucí osobní automobily vyminuly. Dnes to asi nepůjde, pokud nebude i na straně domů k rybníku za mostem osazena značka zákaz stání (v projektu není) jako je na protější straně.
Na zastupitelstvu v březnu 2012 jsem upozorňoval na možnost zúžení chodníků, vytvoření parkovacího pruhu, který by bylo možné vydláždit žulovými kostkami. Ke změně nedošlo, projekt byl hotov a nechtělo se do něho zasahovat. Ani napojení chodníku kolem rybníka na most přes potok není ideální, šlo to udělat lépe a jednodušeji. Stejně tak řešení chodníku ve směru do ulice Ke Skomelnu je nedořešeno. Při plánování je třeba přemýšlet i o detailech. Desítky lidí (laiků) tudy denně chodících nebo jezdících by to dokázali vyřešit lépe, stále o tom hovoří a kroutí hlavou. Nejjednodušší je říkat, že to nejde a odvolávat se na předpisy, policii, dopravní odbor apod, zažil jsem to na kraji, ale nepřipustil jsem to za cenu sporů s vyjmenovanými orgány. Často jsem zvítězil ve prospěch vyřešení problému stavby i určitým kompromisem.
Přinese sto metrů nového povrchu silnice radost motoristům a obyvatelům přilehlých rodinných domů nebo naštvání, že se hůře parkuje a tudíž hrozí častěji možná kolize aut? Bude krajská SÚS trvat na podmínce, že se v silnici nesmí 10 let kopat? Pak si občané v Pražské ulici budou muset na spaškovou kanalizaci počkat. Co bude s žulovými kostkami a kameny kočičích hlav pod kostkami, které již mnozí občané čile přesouvají na své pozemky? Prodá zbytek SÚS jinam? Chodník je bohužel opět vydlážděn I-čky, které se hodí spíše do průmyslové zóny a ne do historického centra města. Mnohým přijdu jako hnidopich, který musí za každou cenu jen kritizovat, ale právě zmiňované "drobnosti" dělají pohodu a radost všem uživatelům.
Obdobný problém čeká např. i Dědickou ulici. Budeme ji řešit stejně jako Pražskou nebo budeme poučeni? Budou účastníci výstavby  pokračovat bez zájmu a vize na dalších akcí? Přeji si, aby samosprávy uvažovaly o smyslu sebemenší opravy či větší investice. Doma si svého řemeslníka vždy ohlídáme.

Miroslav Jaroš, zastupitel města a kraje

PS: Dne 29.8.2012 ráno jsem si nově provedený úsek projel, ano ten průjezd je nádherný, i chodník je krásný rovný. Ostatní ukáže čas, zejména po dokončení potoka Chomlenka.