Jdi na obsah Jdi na menu

Obchvat Rokycany - Hrádek

19. 1. 2017

Obchvat Rokycany - Hrádek je vděčným mediálním tématem vzhledem k délce přípravy stavby i jeho postupné realizace. Měsíčník Plzeňský kraj 2017/1, kteří občané dostávají do svých schránek, o této stavbě informoval. Pokud jste článek nečetli, v příloze si ho můžete rozkliknout a přečíst. Zdánlivě se tato stavba nedotýká našeho města, ale v nedávném vystoupení p.hejtmana zaznělo, že  v oblasti financování dopravních staveb našeho kraje z prostředků EU je mimo obchvat Rokycan také prioritou severní napojení Rokycanska. Jedná se o stavbu, o kterou naši členové usilují již od roku 1999 jako pokračování komplexu staveb severojižního propojení okresu Rokycany. Sledování průběhu přípravy této stavby se budeme usilovně věnovat a připravíme pro Vás další informace.

Miroslav Jaroš, 19.1.2017

Obchvat Rokycany_Hrádek.pdf

Usnesení rady Plzeňského kraje z 23.1.2017:

Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projekt) do výzvy IROPu, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony („Infrastruktura“), specifický cíl 1.1
Rada Plzeňského kraje souhlasí s předložením žádosti o podporu silniční stavbu (projekt) „III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2“ do připravované, dosud nevyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP a souhlasí s jeho předfinancováním a spolufinancováním. Připravovaná výzva nebyla doposud vyhlášena. Dle aktuálních informací se předpokládá její vyhlášení v březnu 2017.

Projekt je realizován v rámci prioritní osy 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony („Infrastruktura“), specifický cíl (SC) 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Typ podporovaných operací je rekonstrukce, modernizace či výstavba vybraných úseků silnic. Prioritní regionální síť byla vymezena podle kritérií uvedených v Programovém dokumentu IROP. Prioritní regionální silniční síť je složena z vybraných úseků stávajících silnic II. třídy a silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Zajištěním přípravy a realizace projektu a jeho předložením s žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu by byla pověřena organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace.