Jdi na obsah Jdi na menu

Ministr životního prostředí ve Strašicích o CHKO Brdy

Do Strašic zavítal 9. 10. na pozvání OS ODS Rokycany a obce Strašice ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a jeho náměstek Tomáš Tesař (ředitel sekce ochrany přírody a krajiny). Na strašické radnici se setkal se starosty podbrdských měst a obcí Plzeňského kraje – Borovna, Dobříva, Hrádku, Mirošova, Míšova, Skořic, Spáleného Poříčí, Štítova a Tění. Přítomen byl rovněž starosta města Hořovice jako zástupce mikroregionu Hořovicko a zástupci OÚ Strašice a OS ODS Rokycany. U jednacího stolu byli také zástupci ČSOP Radnice i Muzea Středních Brd, kteří vznik CHKO Brdy podporují.

Proběhla živá diskuse, která představila záměry ministerstva životního prostředí k ustanovení a zfunkčnění Chráněné krajinné oblasti Brdy, k němuž dojde bezprostředně po odchodu armády z Vojenského újezdu Brdy v r. 2016. Zdůrazněn byl trvající požadavek obcí na vrácení částí katastrálních území z VVP Brdy návrat ke katastru Plzeňského kraje. Starosta Mirošova p. Vlastimil Sýkora i Strašic p. Jiří Hahner veřejně pochválili přístup nejen MŽP, ale i obrany a vnitra za způsob projednávání celé problematiky ochrany Brd, kdy je nejprve jednáno s obcemi. Není to rozhodování o nás bez nás. Ministr i jeho náměstek ubezpečili starosty, že s podbrdskými obcemi je počítáno jako s hlavním partnerem nejen při projednávání podmínek vytvoření, budoucí CHKO, zejména zonací, ale i již s plně funkční ochranou přírody. Diskuse přítomných se týkala především budoucnosti vodního hospodářství a související protipovodňové ochrany, lesního hospodaření, ale i myslivosti. Ministr mj. potvrdil, že obavy z výstavby přehradních hrází a rozsáhlých suchých poldrů v Brdech nejsou opodstatněné a také, že v souladu s přáním obcí by jako správce lesa zůstal současný podnik Vojenské lesy a statky. Lesní hospodářství však bude korigováno podle jednotlivých zón CHKO. V současné době zpracovává Agentura ochrany přírody a krajiny návrh zonace a plán péče CHKO Brdy, které budou v lednu 2013 k diskusi a případným připomínkám.
 
Martin Lang, Josef Pašek

chalupa-strasice-9-10-12-002.jpg

 

 

 

 

 

 

 


chalupa-strasice-9-10-12-003.jpg

 

 

 

 

 

 

 


chalupa-strasice-9-10-12-004.jpg