Jdi na obsah Jdi na menu

Je prodej některých pozemků města nezbytný?

Snažím se sledovat dění v našem městě alespoň prostřednictvím stručných informací na webu města.

Chtěl bych upozornit na zbytečný a do budoucna nevýhodný prodej pozemků města pod vranovickou zatáčkou. Na prospěch města je třeba přemýšlet i do budoucna. V okolí nabízených pozemků, možná i přes ně je Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (ZUR PK) a také v územní plánu města naplánován koridor přeložky silnice II/232. Protože zatím není zpracována přesná trasa, nevíme přes které pozemky trasa půjde. Pokud obce a města, kde se nějaká přeložka realizovala (např. Oselce-Chanovice, obchvat Rokycany-Hrádek) byla nápomocna s výkupem pozemků a pomáhala kraji s výkupem a směnami, tak se proces podstatně urychlil. Pozemky města je nutné mít v zásobě pro možné směny s vlastníky, kteří to budou žádat. Prodám-li je dnes, nebudu mít co směnit, protože Plzeňský kraj pozemky navíc nevlastní. Samozřejmě, že Plzeňský kraj uhradí cenu pozemků městu, které město na stavbu či směnu poskytne.

Určitě si položíte otázku, jestli se této stavby sami dožijete, tak proč tak daleko hledět. Od roku 1999 jsem se ve spolupráci s vedením města snažil prosadit napojení severního Rokycanyska na dálnici D5. Usilovnou dlouhodobou prací se po 20 letech dostáváme k realizaci. Nyní se provádí výkupy pozemků, připravuje se projekt pro stavební povolení a stavba je Plzeňským krajem schválena pro realizaci a financování z evropských zdrojů. Tak bude postaveno prvních 5,5 km od dálnice na Březinu. Např. obchvat Rokycany - Hrádek byl plánován ve 2.etapách, první je již několik let v provozu, druhá se letos zahajuje.

Vím, že město má vysoký úvěr, kterým splácí kanalizaci. Jsou tak nyní potřebné peníze za prodej? Nebo se jedná o nějaký spekulativní nákup? Město by mělo pozemky i nakupovat, aby mohlo lépe ovlivňovat svůj další rozvoj.

Miroslav Jaroš