Jdi na obsah Jdi na menu

Jak Radnice přišly o 284 tis.Kč

Pouze tři hlasy v Poslanecké sněmovně chyběly k podpoře návrhu, který měl více než osmi stovkám obcí s nejnižšími daňovými příjmy, mezi něž patří i město Radnice, zajistit jednorázovou finanční podporu v roce 2012. Konečný poslanecký  návrh vznikl ve spolupráci se Svazem měst a obcí a po technické stránce byl konzultován s ministerstvem financí. Předkladatelem návrhu byl poslanec  Vladislav Vilímec (ODS), který pomohl významně Radnicům i s financováním městské polikliniky (8,5 mil.Kč).

Poslanec Vilímec ve zdůvodnění návrhu mj. řekl: „Jedná se v zásadě o obce s počtem obyvatel od tisíce do deset tisíc obyvatel, kde jsou ony propady objektivně největší. Tento stav by měl být, a já věřím pevně, že bude napraven až přijetím novely zákona o rozpočtovém určení daní, jehož účinnost se ale předpokládá až k 1. lednu 2013. V roce 2012 tedy nedojde ke změně rozpočtového určení daní a při uvažovaném dopadu dalších legislativních opatření budou daňové výnosy těchto obcí velmi vzdálené průměrným hodnotám.“

Ze zpracované tabulky lze vyčíst částku pro naše město ve výši 284 tis.Kč. Z hlasování o návrhu zákona o státním rozpočtu z 14.12.2011 můžete poznat, jak který poslanec hlasoval. Každá obec pod 1 tis.obyvatel má vyšší daňové příjmy než město Radnice. Zdá se Vám to spravedlivé? Byť tento návrh neprošel, prý nebyl dostatečně projednán v koalici, tak se sluší a patří poděkovat p.poslanci Vilímcovi za úsilí a práci, kterou věnoval přípravě návrhu a zmírnění nespravedlnosti. Stejně tak p.poslanec připravil oponentní návrh na Kalouskovo Rozpočtové určení daní - RUD, které je stejně "spravedlivé" jako současný systém RUD např. pro naše město. 

Miroslav Jaroš