Jdi na obsah Jdi na menu

Daňové výnosy pro obce a města jsou již jasné

Daňové výnosy pro obce a města jsou již jasné. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila zákon o rozpočtovém určení daní (RUD) pro obce a města ČR. Schválení senátem i prezidentem se předpokládá. K navýšení objemu financí pro rozdělení přispělo i zrušení některých dotací, zatím nevíme kterých.

Bude lépe, když se dotace postupně utlumí a tím některé z minula zanedbané obce (a třeba ne vlastní vinou) budou zrušením dotací odsouzeny k nižšímu (chudšímu) komfortu života? Pravdou je, že někde přemýšlí, zda si postavit zimní stadion nebo plavecký bazén a jiní mají starost, zda-li jim poteče voda.

Úsilí malých obcí s velkým katastrem o úpravu započítání velikosti obhospodařovaného katastru byla vyslyšena, ne však stoprocentně. Tak je velikost katastru započtena v max. míře 10 ha/1 obyvatele. Původní návrh MF, kterému asistoval i pan poslanec Gazdík, byl 3 ha/1 obyvatele. Přiznávám, že optimální by bylo nestanovovat žádný podíl, ale určité procento rozdělovaných peněz dělit v poměru velikostí katastrálních území jednotlivých obcí. To se nestalo, proto několik obcí s velkým katastrem na to doplatí. V našem rokycanském okrese se jedná o jedinou obec Ostrovec - Lhotka, která dle propočtů má přijít o 254 tis.Kč. Milí Ostrovečtí, nezoufejte, my Radničtí jsme měli dosud v přepočtu na obyvatele 6,7 tis. Kč a Vy 14,9 tis. Kč. Po novele RUD to bude u nás 9,4 tis. Kč a u Vás 12,5 tis. Kč. Vím, že i toto srovnání je ošemetné.

V přiložené tabulce nabízíme nový propočet daní na jednotlivé obce dle schválené novely. Pro Radnice se stávající příjem 11,657 mil. Kč má zvýšit na 16,486 mil. Kč, nic se pro nás nemění.

Miroslav Jaroš, zastupitel kraje a města

RUD - propočet MF na jednotlivé obce dle schválené novely