Jdi na obsah Jdi na menu

Členové OF Radnice se po 25 letech sešli a vzpomínali

V sobotu 6.12.2014, přesně 25 let po založení OF Radnice, se sešla polovina pozvaných a aktivních členů OF v Ekocentru (bývalá synagoga), aby v poklidné předvánoční atmosféře zavzpomínali na události zejména v Radnicích a v Rokycanech. Tehdejší setkání jmenovalo své mluvčí, kterými se stali: pp. Řičica, Pokorný, Kovařík, Jaroš a sl. Fischerová (Sládková). Založení OF Radnice bylo den před jednáním tehdejšího plenárního zasedání MěNV, kde OF prostřednictvím svého mluvčího Miroslava Jaroše prvně veřejně v Radnicích vystoupilo.

Na začátku všechny přítomné přivítal, tak jako kdysi při setkání OF a dialozích s občany, Miroslav Jaroš, který přítomné seznámil s všemi pozvanými. Následovala vzpomínka na ty, kteří nás již bohužel opustili, zapálením celkem 14 svíček s jejich jmény a minutou ticha. Poté, Hana Sládková přednesla znovu po 25 letech citát Karla Čapka, který je stále živý. Průběh založení OF a účast na zmiňovaném plenárním zasedání připomněl Miroslav Jaroš a dalšími vzpomínkami se přidali i ostatní. Některé vzpomínky již mnohým vypadly z paměti, proto bylo cenné si je zpět připomenout. Josef Balej přinesl materiály, tehdy roznášené a vyvěšované, z počátku po nocích tajně. Miroslav Jaroš citoval z deníku, který si vedl od založení OF až do prvních svobodných komunálních voleb v roce 1990. Karel Ferschmann vyprávěl o událostech v Rokycanech, včetně vlastních zážitků z cest do Prahy do Špalíčku (v té době sídlo Koordinačního centra OF) apod.

Aktivní účastníci OF v Radnicích se od počátku zapojili i do komunální politiky. Nejprve v březnu roku 1990 byli členové OF a KDU-ČSL kooptováni do tehdejší rady MěNV a VLK (Václav Suda, Marta Sudová, Jan Balej, Karel Písecký, Miroslav Jaroš, Hana Fischerová). V následujících komunálních volbách členové původního OF mnohokráte uspěli a zastávali významné funkce. Josef Melich byl 3x starostou města, Josef Pašek 1x starostou a 2x místostarostou města, předsedou Mikroregionu Radnicko (oba starostové byli vzpomínce přítomni) a Miroslav Jaroš 3x krajským zastupitelem a 1x radním pro oblast dopravy Plzeňského kraje a předsedou mikroregionu Radnicko. Přítomní si měli možnost prohlédnout i fotografie z výstavy, která měla vernisáž 20.6.2014, objektů města, které se za těch 25 let změnily.

Závěrem lze ocenit, že OF Radnice založili a působili v něm lidé, kteří v 25-leté historii dokázali pro město mnohé udělat. Za to jim patří naše poděkování.

melich--pasek--jaros.jpg      jaros--sladkova.jpg

 

 

 

 

 

 

cihakovi--balej.jpg    balej--smetak-2.jpg

 

 

 

 

 

 

sladkova.jpg     jaros.jpg